โครงการ ผู้ว่าฯ... พาทำบุญใส่บาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู(สัปดาห์ที่ ๘) ประจำปี ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธีรเดช จันทรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมโครงการ ผู้ว่าฯ... พาทำบุญใส่บาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู(สัปดาห์ที่ ๘) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมทำบุญตักบาตร และในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูปทุมธรรมาภิบาล เจ้าอาวาสวัดมหาชัย นำพระสงฆ์ในสังกัดวัดฯ ออกรับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู