กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธวัฒชัย ทองสุกนอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นำข้าราชการในหน่วยงาน ร่วมกับจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ผู้จิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ ณ วัดศรีคูณเมือง ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู