พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระครูวิชัยธรรมานุวัตร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง

 

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.
   พิธีต้อนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระครูวิชัยธรรมานุวัตร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง โดยมีพระอุดมปรีชาญาณ รองเจ้าคณะภาค ๙ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นผู้อัญเชิญและอ่านตราตั้งพระบัญชาฯ พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานและให้โอวาท
   ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผู้อ่านใบตราตั้ง พระครูปริยัติโชติการ รักษาการเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมอำนวยความสะดวกด้านศาสนพิธี ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,913