การรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบออนไลน์

 

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายวชิราวุธ แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 198,050