“มีแล้วแบ่งปัน” รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

        คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค “มีแล้วแบ่งปัน” รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) และผู้แทนพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าคณะอำเภอ ผู้แทนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีสระแก้ว รวมทั้งคณะสงฆ์จากอำเภอต่างๆ บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยมีนางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะรับมอบฯ

        ในการนี้ นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมบริจาค ประสานงานและอำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุสงฆ์ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ บริเวณหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,069