ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวบุลภรณ์ วังแสนแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเหมือนแก้ว ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,451