พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีพระเทพวัชรวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ให้ความเมตตานุเคราะห์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่จิตอาสาและต้นไม้เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,451