ประชุมพิจารณากลั่นกรองสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ด้านความเชื่อ ความศรัทธา จังหวัดหนองบัวลำภู

 

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ด้านความเชื่อ ความศรัทธา จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายพิสิษฐ์ชัย อภัยปิยกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,451