พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูงและใบอนุญาตขับรถ (ท๓)

 

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูงและใบอนุญาตขับรถ (ท๓) พร้อมเยี่ยมชมการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนายกระดับศักยภาพแรงงานทุกช่วงวัยสู่แรงงานฝีมือ Upskill/Reskill ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,451