ประชุมวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

 

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
    นางสาวศิรินาถ กาษรสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีพระครูจิตตสังวร ให้ความเมตตานุเคราะห์ด้านสถานที่ ณ วัดศรีสุมังคล์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,357