วัดมหาชัย

วัดมหาชัย

 ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๙/๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำภู  อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๖ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

 วัดมหาชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ เป็นวัดโบราณที่พระอาจารย์แสง ธมฺมธีโร 

พระวิปัสนากัมมัฏฐาน เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีไปประกาศเผยแผ่พระรพุทธศาสนา

ที่เมืองกมุทธาสัยบริรมย์ในอดีต (อำเภอเมืองหนองบัวลำภูในปัจจุบัน) ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้น

เดิมชาวบ้านเรียกว่า "วัดมหาธาตุเจดีย์" เพราะที่ดินตั้งวัดมีเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่

เป็นวัดมหาชัยและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๙

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,249