โครงสร้างบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

 

นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
 

 

 
นายมงคล โมฆรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 
นายกฤติเดช หาญรุ่งโรจน์
พนักงานขับรถ
  นางสาวนันทพร พุ่มพวง
พนักงานทำความสะอาด

 


image รูปภาพ
image

  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,307