พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างเจดีย์หลวงปู่บุญมา สุชีโว ณ วัดสามัคคีสิริมงคล(วัดป่าสุขเกษม) ต.หนองบัว อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ประชุมสรุปสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ จุดบริการ/ ด่านชุมชน ตามมาตรการและแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนฯเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อคัดเลือก คัดสรร นักเรียนโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จังหวัดหนองบัวลำภู ปีการศึกษา ๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 1,507