ผอ.พศจ.นภ ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2563 สนง.พศจ.นภ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ผอ.พศจ.นภ ร่วมออก “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ผอ.พศจ.นภ ร่วมประชุมคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารายงานตัว และรับนโยบาย กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,519