ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ผอ.สนง.พระพุทธฯ จ.หนองบัวลำภู มอบหมาย นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นวก.ชก. ร่วมพิธีถวายทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนศาสนทายาทฯ ผอ.สนง.พระพุทธฯ จ.หนองบัวลำภู ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ผอ.สนง.พระพุทธฯ จ.หนองบัวลำภู พร้อมบุคลากร มอบใบประกาศสร้างวัดป่าสันตุสสกาจารย์ ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง ผอ.สนง.พระพุทธฯ จ.หนองบัวลำภู พร้อมบุคลากร ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนดารคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,174