พิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดหนองบัวลำภู พิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จังหวัดหนองบัวลำภู พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิโรจน์ธรรมาทร (คูณ ชินปุตโต) อดีตเจ้าคณะอำเภอนากลาง ประชุมคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๖ ปี ๒๕๖๗ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๖ ปี ๒๕๖๗ จังหวัดหนองบัวลำภู

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 493,383