นิตยภัติ

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบรายงานบรรจุเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ.doc |
แบบขอรับเงินนิตยภัตผ่านธนาคาร.docx |
บัญชีอัตรานิตยภัติ ฉบับย่อ.pdf |
แบบรายงานพ้นพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ.pdf |


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,270