ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารายงานตัว และรับนโยบาย กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง


วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำถู
   นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  ได้เข้ารายงานตัวกับ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และรับมอบนโยบาย หารือรับข้อแนะนำในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพระพุทธศาสนา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โค วิด 19) 
 อนึ่ง เวลา ๑๐.๓๐ น. ได้รายงานตัวกับ นายเวียงชัย แก้วพินิจ ,นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  โดยได้รับนโยบายและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 8,230