การประชุมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานงานศพปลอดโควิด-๑๙ ตลาดปลอดโควิด-๑๙ และโรงงานปลอดโควิด-๑๙

วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นายวชิราวุธ แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวเสาวนีย์ พาดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานงานศพปลอดโควิด-๑๙ ตลาดปลอดโควิด-๑๙ และโรงงานปลอดโควิด-๑๙ ณ ห้องประชุมจันทร์กระจ่างฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,321