ตรวจติดตามพื้นที่ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดชัยสมพร ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง

 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
    นายพศุตม์ ขอดเมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตรวจติดตามพื้นที่ในการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดชัยสมพร หมู่ ๒ ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 545,451