ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจ.หนองบัวลำภู ประชุมวิชาการผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เขต ๗ ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

    พระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น รองประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา เขต ๗ (ขอนแก่น เลย และหนองบัวลำภู) เป็นประธานการประชุมวิชาการผู้บริหารเขต/ผู้บริหารโรงเรียนสัญจร ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ เขต ๗ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

    ในการนี้นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมด้วย ผ่านระบบ Google Meet Video Conference ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,185