ผอ.สนง.พระพุทธฯจ.หนองบัวลำภู พร้อมบุคลากร ถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ แก่วัดในเขตอำเภอนากลาง นาวัง และศรีบุญเรือง โดยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด

 

วันที่ ๙ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๗.๓๐ น.

    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ถวายชุด PPE ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Shield ในการนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของพระภิกษุสงฆ์ สัปเหร่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวัด ในเขตอำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอศรีบุญเรือง โดยได้รับมอบหมายจากนางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งได้ถวายหนังสือคู่มือการเรียนการสอนแผนกธรรมบาลี แก่วัดที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ณ วัดศิริชัยพัฒนาราม ตำบลนากลาง วัดหนองบัวคำแสน(ธ) ตำบลนากลาง วัดบูรพาราม ตำบลนากลาง เขตอำเภอนากลาง วัดศรีกรมประชาสามัคคี ตำบลวังทอง วัดเทพนิมิตร ตำบลเทพคีรี ที่พักสงฆ์ศรีมาลัยวัน(ธ)(ศูนย์ฮักแพงและแยกกักตัวชุมชนอำเภอนาวัง) ตำบลนาเหล่า วัดทุ่งสว่าง ตำบลนาเหล่า เขตอำเภอนาวัง วัดป่าวุฑฒาราม(ธ) เขตอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,188