ผอ.สนง.พระพุทธฯจ.หนองบัวลำภู พร้อมบุคลากร ถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-๑๙ แก่วัดในเขตเมืองฯ โดยได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ถวายชุด PPE ถุงมือ หน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Shield ในการนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของพระภิกษุสงฆ์ สัปเหร่อ และผู้ที่เกี่ยวข้องในวัด โดยได้รับมอบหมายจากนางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมทั้งได้ถวายหนังสือคู่มือการเรียนการสอนแผนกธรรมบาลี แก่วัดที่มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ณ วัดมหาชัย(ธ) ตำบลลำภู วัดพิศาลรัญญาวาส(ธ) (พระอารามหลวง) ตำบลหนองบัว วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด ตำบลหนองบัว วัดศรีสว่าง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,192