ผอ.สนง.พระพุทธฯจ.หนองบัวลำภู บันทึกเทปเพื่อนำไปใช้ออกอากาศในรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน”

วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู บันทึกเทปประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของวัด พระภิกษุสามเณร และพุทธศาสนิกชน เพื่อนำไปใช้ออกอากาศในรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน” ต่อไป ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 21,174