การประชุมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล และบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

    พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู(ธ) ในการประชุมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล และบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น แด่วัดศิริบุญธรรม วัดพัฒนาตัวอย่าง แด่วัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวง) และอุทยานการศึกษาในวัด แด่วัดบูรพาราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และคณะสงฆ์

    ในการนี้นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถวายรายงาน และบรรยายเรื่องบทบาท พศจ.ในการสนองงานคณะสงฆ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดอำนวยความสะดวกตลอดงาน ณ วัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,366