ผอ.สนง.พระพุทธฯ จ.หนองบัวลำภู มอบหมาย นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นวก.ชก. ร่วมพิธีถวายทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนศาสนทายาทฯ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

    พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีถวายทุนการศึกษา โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

    ในการนี้นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมพิธีด้วย ณ วัดพัชรกิติยาภาราม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 27,320