ประชุมการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อวางแผนส่งเสริมและประเมินมาตรฐาน Amazing thailand Safety &Health Administation (SHA)

 

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อวางแผนส่งเสริมและประเมินมาตรฐาน Amazing thailand Safety &Health Administation (SHA) ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องอาหารภูตะวัน โรงแรมภูตะวันรีสอร์ท ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,539