พิธีเบิกเนตรพระพุทธวชิรมงคลนิมิต พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างฯ และการส่งมอบโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำพระราชวชิรธาดานุสรณ์ บึงหินลับ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

 

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.

    พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเบิกเนตร พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระพุทธวชิรมงคลนิมิต พิธีบวงสรวงฯ พร้อมด้วยพระวุฒิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) และพระศรีญาณวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย โดยมีนางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี พร้อมทั้งการส่งมอบโครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งน้ำพระราชวชิรธาดานุสรณ์ (บึงหินลับ) โดยมีผู้แทนจากกรมชลประทาน ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

    ในการนี้นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นำบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีและปฏิบัติงานศาสนพิธี ณ บึงหินลับ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,557