เยี่ยมสนามสอบถวายกำลังใจ ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ นักธรรมชั้นโท-เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธรรมยุต)

วันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.

    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เยี่ยมสนามสอบถวายกำลังใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ นักธรรมชั้นโท-เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธรรมยุต) ณ วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,953