ตรวจสอบการขอกันเขตจัดประโยชน์การก่อสร้างหอพระบางคู่ วัดมหาชัย (ธ)

 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวชิราวุธ  แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอกันเขตจัดประโยชน์การก่อสร้างหอพระบางคู่ วัดมหาชัย (ธ) ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการจังหวัดฯ และสำนักงานจังหวัดฯ โดยมีพระครูปทุมธรรมาภิบาล เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (ธ) เจ้าอาวาสวัดมหาชัย (ธ) เมตตาให้ข้อมูล ณ วัดมหาชัย (ธ) ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,889