การประชุมเพื่อพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนบูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

    นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการขอรับเงินอุดหนุนบูรณะซ่อมแซมศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

    ในการนี้นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,965