เยี่ยมถวายกำลังใจพระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ นักธรรมชั้นโท-เอก

 

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐-๑๕.๓๐ น.

    พระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานตรวจเยี่ยมสนามสอบให้กำลังใจพระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบและคณะกรรมการผู้ควบคุมการสอบ พร้อมด้วยพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ในการการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ นักธรรมชั้นโท-เอก สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (มหานิกาย) โดยมีพระภิกษุสามเณรเข้าสอบดังนี้ นักธรรมชั้นโท ๒๗๑ รูป นักธรรมชั้นเอก ๑๙๓ รูป รวม ๔๖๔ รูป ทั้ง ๒ สนาม

    ในการนี้นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นำบุคลากรในสังกัด ถวายการต้อนรับและร่วมเยี่ยมถวายกำลังใจพระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบ ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง และวัดศิริชัยพัฒนาราม ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,957