ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำในการขอใช้ที่ดินทางราชการในการสร้างวัดและถวายเครื่องกันหนาว ที่พักสงฆ์ภูวิสุทธิมรรค

 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

     นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวชิราวุธ  แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำในการขอใช้ที่ดินทางราชการในการสร้างวัดและถวายเครื่องกันหนาว ณ ที่พักสงฆ์ภูวิสุทธิมรรค ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,938