ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดภูดวงดาว ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง

 

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.

     นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวชิราวุธ  แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ถวายคำแนะนำการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดภูดวงดาว ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,860