เยี่ยมถวายกำลังใจพระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ นักธรรมชั้นโท-เอก (วันที่ ๓) วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ) พระอารามหลวง

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวชิราวุธ  แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เยี่ยมถวายกำลังใจพระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ นักธรรมชั้นโท-เอก (วันที่ ๓) สำนักเรียนคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธรรมยุต) ณ วัดพิศาลรัญญาวาส (ธ) พระอารามหลวง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 493,421