ประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๔

 

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น.

    นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๔ โดยมีผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุม  

    ในการนี้นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายณัฐพัชร์ ทองสุวรรณ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวชิราวุธ  แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,886