การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

    นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
    ในการนี้ นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุม และได้โดยมอบหมายให้นายวชิราวุธ  แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เป็นผู้นำกล่าวไหว้พระสวดมนต์ในการประชุมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,549