การตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ)

 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.

    พระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์การตรวจธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ (อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยมีนางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานฝ่ายฆราวาส เจ้าคณะจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด/ผู้แทนในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ ร่วมพิธี

    ในการนี้ นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายวชิราวุธ  แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,552