พิธีเจริญพระพุทธมนต์วันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๘ ปี

 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น.

    พระครูอุดมธรรมภาณี เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์วันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ ๒๘ ปี โดยมีนางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  โดยมีทุกภาคส่วนราชการพร้อมพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี

    ในการนี้ นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ณ สนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

    ในพิธีดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,566