ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานของวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายวชิราวุธ  แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวเสาวนีย์  พาดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานของวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
    ๑.อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดพิศาลรัญญาวาส (ธ) พระอารามหลวง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองฯ
    ๒.ศาลาการเปรียญวัดชัยชุมพร ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองฯ
    ๓.ถวายคำแนะนำแด่พระครูสีลคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดโสภณาวัน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง ในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การบูรณะ/ก่อสร้างฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,560