ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานของวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายวชิราวุธ  แหม่งปัง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวเสาวนีย์  พาดี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำการดำเนินงานของวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา ดังนี้
    ๑.วัดป่าหินนกยูง (ธ) ตำบลกุดผึ้ง
    ๒.วัดเทพมงคล ตำบลนาสี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,562