ประชุมขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหัวข้อด้านแผนเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ “วัดกลางใจตำบล”

 

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์  บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในหัวข้อด้านแผนเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ “วัดกลางใจตำบล” โดยมีนายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานการประชุม พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,555