มอบใบประกาศฯ การสร้างวัดป่าโนนแดง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง

 

วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากร ในสังกัด มอบใบประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการสร้างวัดป่าโนนแดง บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง และให้คำแนะนำในการขอตั้งวัดเป็นวัดที่ถูกต้องในขั้นตอนต่อไป ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,554