ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ “เสาเสมาธรรมจักร”

 

วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 70,545