พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกศสของพระภิกษุสามเณร พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ และพิธีแจกทานแก่ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอนากลาง

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อตั้งกองทุนส่งเสริมการศึกศสของพระภิกษุสามเณร พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ และพิธีแจกทานแก่ผู้ยากไร้ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ ๓๗ ปี พระมหาฉัตรชัย ชยญาณเมธี รองเจ้าคณะอำเภอนากลาง โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดประสานศรัทธา ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,229