มอบใบประกาศฯ สร้างวัดป่าเทพมงคลนิมิต (ธ) ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง 

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด มอบใบประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องการสร้างวัดป่าเทพมงคลนิมิต (ธ) บ้านโนนไหม หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง  พร้อมให้คำแนะนำในการขอตั้งวัดเป็นวัดที่ถูกต้องในขั้นตอนต่อไป ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,229