โครงการพัฒนาพระสังฆาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) ประจำปี ๒๕๖๕

 

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ถวายสักการะ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาพระสังฆาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีพระเทพวชิรมุนี เจ้าคณะภาค ๘ (ธ) เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมวัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
    ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การบริหารงานระหว่างคณะสงฆ์กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู และตอบข้อซักถาม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,266