สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นำบุคลากรในสังกัด สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิก่อนปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างการใช้หลักศีล สมาธิ ปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนาแก่บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 96,183