การนิเทศ ติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมนิเทศ ติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้ถวายหนังสือคู่มือเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนแผนกธรรมบาลี ได้แก่ ๑.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศิริบุญธรรม อำเภอนากลาง ๒.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรามวิทยา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 222,154