รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ช่วงคุยสบายได้ประเด็น หัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ช่วงคุยสบายได้ประเด็น หัวข้อ บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดกับสถานการณ์ปัจจุบัน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,916