การนิเทศ ติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมนิเทศ ติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิศาลรัญญาวาส และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,893