อบรมการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑

 

วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น.
    นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์  ประชามอญ และนายพิศาล ศรีอระพิมพ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมอบรมการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 104,892