ประชุมเตรียมการประเมินฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
   นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมคณะสงฆ์ และประชุมเตรียมรับการประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระสังฆาธิการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ วัดพัชรกิติยาภาราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดหนองบัวลำภู
https://nbp.onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/25918


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 222,083